Üüritulult tulumaksu tasumine ei ole enam erand, pigem reegel

Seoses üürituru arenemise ja professionaalsemaks muutumisega on erinevatel põhjustel oluliselt paranenud ka üüritulu deklareerimine ja sellelt tulumaksu tasumine. Pikalt valitsenud arusaam, et üüritulu ei ole vaja deklareerida, on selgelt muutumas. Maksukohustusest kõrvalevaatamiseks eelistati üürisuhtes tihti jätta kirjalik leping sõlmimata, arvestamata et tulu teenimisel rakendub maksukohustus olenemata kirjaliku lepingu olemasolust. Ometi on võimalikult täpselt üüritehingu poolte vahelisi õigusi ja kohustusi kirjeldav kirjalik leping eelduseks, et vältida hilisemaid arusaamatusi ja lisakulusid.

Üürilevõtjad ei suhtu üürilepingu olemasolusse enam ükskõikselt – läbimõeldud ja poolte ootusi arvestav lepinguline suhe aitab vältida ootamatuid kulutusi uue elukoha otsimisel ja kolimisel. Seetõttu on üürileandja poolne soovimatus kirjalikku lepingut sõlmida viinud tihti tehingu katkemise või pahatahtliku üürniku leidmiseni. Kurioossematel juhtudel on see tipnenud kaebuste ja maksukohustuse täitmise kontrollimisega.

Robinson Kinnisvara kogemusel on tulu mittedeklareerimist eraisikuna oma kinnisvara välja üürides seni moraalsest küljest põhjendatud ka erisusega üüripinnale tehtavate kulutuste tulust maha arvamise korras. Ettevõtjast üürileandjal oli eraisikust üürileandja ees selge eelis – ettevõte saab üüripinnale tehtavad kulutused (remont, kodumasinad, mööbel, remondifond, ühistu laenumakse jne) üüritulust maha arvata ja tulu ettevõttest välja võttes maksta tulumaks vaid nö puhtalt tulult.
Alates 2016. aastast võib füüsiline isik üüritulust eramu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata. Selleks ta kuludokumente esitama ei pea. Mahaarvamine 20% tehakse üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Esmakordselt tehakse mahaarvamine 2016. a tuludeklaratsiooni alusel, mis esitatakse 2017. aasta 31. märtsiks. Põhimõtteliselt tähendab see, et eraisikust üürileandja jaoks väheneb tulumaks 16-le protsendile, kompenseerimaks üüritavale pinnale tehtavad kulutused. Seejuures on oluline, et mahaarvamist kohaldatakse vaid eluruumi üürilepingu alusel saadud üüritulult.

Eelpool mainitud muudatus muudab eraisikust üürileandja jaoks olukorra võrdsemaks. Täpset ja õiglast kulu suurust on samas keeruline määrata. Reaalne kulu sõltub üüritavast pinnast, sisustuse ja viimistluse valikust, üürniku korrektsusest, üürileandja oskusest protsess läbi mõelda, õigetest otsustest ning valikutest. Kriitikud väidavad, et 20% tulumaksuvabastus kulude katteks ei ole piisav ja kulud üüripinnale on palju suuremad. Samas riigipoolsed esimesed sammud ebavõrdsuse vähendamiseks eraisikuna üürides ja üürituru n-ö hallist tsoonist väljatoomiseks on tervitatavad.

Robinson Kinnisvaral on aastate pikkune ning paljudel tehingutel põhinev kogemus, et aidata erinevaid riskiolukordi ette näha, leida Teiega koostöös parim lahendus Teie kinnisvara kasumlikkusele ning võimalikult probleemivabaks väljaüürimiseks.

Robinson Kinnisvara – usaldusväärne partner alates 1997. aastast.