Üüriturg areneb aina professionaalsemaks

Eluruumide üürimine on olnud pikka aega juhuslik ja pealiskaudne tegevus. Elumuutuse tõttu vabaks jäänud eluase üüriti välja juhusliku/endale ebavajaliku sisustusega ja nõuti üürnikult kõigi kõrvalkulude tasumist k.a. remondifondi ja ühistu laenu. Probleemide korral tehnosüsteemide, kodumasinate ja mööbliga soovitas omanik asi ise korda teha või uus osta ja ennast võimalikult vähe tülitada. Üür peab vaid makstud olema! Üüripindade vähesuse ja suure nõudluse tõttu pidid üürnikud rahul olema, et sobivast pakkumisest ilma ei jäänud.

Nüüdseks on olukord selgelt muutumas – üüriturule on tulnud rohkem ja ka kvaliteetsemat kinnisvara, üürnikud on oma õigustest teadlikumad ja soovidega nõudlikumad. Lisandunud on üüritootlust arvestavad investorettevõtjad, kes jälgivad täpselt oma toote ja teenuse kvaliteeti. Aina teravamalt tõstatatud maksude probleem sunnib eraisikutest üürileandjaid üürimisse üha professionaalsemalt suhtuma. Arvutatakse maksude, üüritulu ja kulude(remont) suhet ja minnakse üha enam ettevõtluse teed (OÜ, FIE). Paljude uusarenduste müümata korterid jõuavad üüriturule.

Aeg, kus üürniku leidmiseks piisas vaid napist kuulutusest lehes ja võis kümnete huviliste vahel valima asuda, on jäädavalt möödas.

Nüüd tuleb üürileandjal hea üürniku leidmiseks arvestada konkureerivate pakkumistega. Oma tootega peab tegelema, et eristuda ja silma paista. Segu juhuslikust, endale ebavajalikust ja suvilast üle jäänud mööblist ei ole enam see, millega üürnik lepib.

Edu tagab puhas, korras ja hubane kinnisvara, millel on reaalne, turgu arvestav hinnakujundus. Samuti on oluline selge kõrvalkulude suurus, ülevaatlik, detailne ja täpne presentatsioon nii reklaamis kui ka kohapeal.