Teenused

Üüri- ja müügipindade vahendamine


Kinnisvara müümise ja ostmise protsess on aeganõudev ning hõlmab endas palju erinevaid etappe. Parima tulemuse annab koostöö kogenud kinnisvaramaakleriga, kes lihtsustab ja kiirendab oluliselt müügiprotsessi!

Tihti arvatakse, et kinnisvara müük pole muud kui kuulutuse panemine kinnisvaraprotaali ja lepingu sõlmimine. Tegelikult võib kinnsvaramüügil tulla ette palju takistusi.

Igale kliendile läheneme individuaalselt, analüüsime läbi tema soovid ja kinnsivara turuväärtuse, selleks teeme koostööd hindajatega. Õige turuhind müüdaval kinnisvaral on väga oluline, et müük ei jääks pikalt venima. Väga oluliseks on muutunud professioonaalsed fotod kinnisvarast, mis annavad kliendile täieliku ülevaate nii elamispinna seisukorrast kui ka visuaalse ettekujutuse, milline see välja näeb. 

Kinnisvara müügi üheks aluseks on korras dokumentatsioon, mis on eeltingimuseks ka pankadel, et väljastada laenu. Puudulikku dokumentasiooni avastataske tavaliselt alles siis, kui hakatakse oma kinnisvara müüma. Sageli on tehtud korteris ümberehitust ilma, et inimene üldse teakski, et seda peaks kooskõlastama linnavalitsusega. See tuleb ilmsiks just siis kui hakatakse oma kodu müüma. Siin tulevad appi kinnisvaraspetsialistid, kes oskavad öelda, mis dokumentatsioon on puudulik ja mida täpselt teha tuleb. Siinkohal teeme koostööd ka projekteerijate ja linnavalitsusega. 

Lisaks eelpool mainitule sisaldab meie teenus kinnisvara müümisel ka kõike alljärgnevat:

 • kuulutuste avaldamist firma kodulehel ja teistes kinnisvaraportaalides;
 • soovi korral välireklaami võimalust;
 • soovi korral kuulutuse avaldamist trükimeedias;
 • droonipiltide/-videote tegemist objektidest;
 • koostööd teiste kinnisvarabüroodega;
 • objekti esitlemist potentsiaalsetele ostjatele;
 • hindamisakti tellimist panga poolt aktsepteeritud hindaja käest;
 • vajadusel suhtlemist müüja laenuhalduriga;
 • vajadusel notariaalse eellepingu korraldamist;
 • notariaja broneerimist, notarimemo esitamist notarile;
 • notari külastamist koos kliendiga tehingu sujuva toimumise tagamiseks;
 • objekti üleandmise korraldamine (objekti vabastamise tähtaja määramine, väljakirjutus, üleandmise ja vastuvõtmise akt).